Slike kuća od Križa kroz Markoviće.

Markovići sa satelita

Raskžje kod križa

Križ

Šimić Jozo

Iko Šimić

Knežević Grga

Marković Ivica - Skuša

Radošević Mato

Knežević Ivica

Marjanović Blago

Raskžje kod Dugog

Marković Ilija i Juro

Marković Ambra

Marković Ćiro

Marković Ilija

Marković Ilja - Dugi

Marković Stjepan