15.08 slavila se Velika Gospa. Evo nekoliko slika sa mise u Goricama. Tradicionalno se Velika Gospa slavi i u Šumanovcima izmedju Gunje i Drenovaca. Tu se vjernici okupljaju večer prije i noć provode u crkvi zajednički se moleći.

obnovljena Gorička crkva

oštećenja su vidljiva

kip je gospe izvadjen ispod ruševina crkve

krstionica u crkvi

ispred kipa Gospe

molitva u tišini

priprema mise

početak

misa

više svećenika vodi misno slavlje

u sredini vlč Djuro Živković

mnoštvo ispred crkve

pozdrav za predstavnika Brčko DC

U šatoru ispred crkve

i u hladovini ispred crkve

u crkvi

svuda se molilo

treba sve slikati

pričest

Pričest kod vlč. Mije Perić

misa traje

puno je svijeta prisutno

posvuda svijet

ko će kod koga na užinu

prepoznavanje

misa

poslije mise igra se kolo

bez kola ne ide nigdje

pa ni ispred crkve

svi zajedno

Šumanovci

moli se cijelu noć