Crkva u Donjem Rahiću

Mnogi današnji stanovnici Donjeg Rahića možda i ne znaju da je u selu postojala crkva početkom 19 stoljeća. Čak je u njoj 1813 godine obavljana i sv. Krizma. Nadamo se da će se crkveni obredi uskoro obavljati u novoj crkvi. Crkva u D. Rahiću dobija polako svoj konačan izgled. Crkva je pokrivena, ali je ostalo jos mnogo toga za uraditi. Potrebno je crkvu spolja i iznutra ožbukati, uraditi pod, postaviti zvono i naravno ukrasiti. Za sve te radove potrebno je naravno još novca. Poznato je da se crkva gradi dobrovoljnim prilozima građana, pa i ovim putem zamoljavamo sve koji mogu na bilo koji naćin pomoći daljoj gradnji crkve da to učine. Javiti se možete gospodinu Gusti Jakšić na tel: 00387 65 977 791 ili na 00387 49 756 101

Evo nekoliko slika  crkve kako bi vidili koliko su radovi na izgradnji crkve uznapredovali.

[photogallery/photo00000041/real_p.htm]

U Rahiću je  izgrađena dobrovoljnim prilozima građana kapela posvećena sv. Juraju na Jakšić meraji. Postavljen je križ na Markanovoj meraji a u toku je izgradnja kapele na putu prema Goricama. Ovu kapelu gradi obitelj Knežević kao osobni zavjet gospi.

Evo slika:

[photogallery/photo00016500/real_p.htm]