Slike kuća u Markićima-Gorički put.

Markići sa satelita

Ivo Markić

Ico Markić

Andrija Markić

Pepo Marković

Jakov Markić

Stara kapela na groblju

Nova kapela

Slavko Maskaljević

Ivo Maskaljević

Pero Maskaljević

Ivo Blažević

Mato Knežević

Stjepan Blažević

Marko Knežević

Ambra Knežević

Crkva u Goricama

Crkva u Goricama