Porijeklo imena Donjeg Rahića

Iz knjige: U SRCU POSAVINE

Autor: Stjepan Starčević

          Prema legendi, prije par stotina godina, neki je  Rajo živio u Slavoniji, gdje je sada Rajevo selo.  Rajo je imao tri sina. Jedan od njih je krenuo prema Račinovcima, gdje i sada ima Rajićevo selište, dok druga dva pređoše Savu. Jedan  od njih se nastani bliže Savi u Donjem selu koje dobi ime Rajić, a drugi se naseli u današnjem Gornjem selu tj. Gornjem Rajiću. Druga legenda govori o tome da je bilo upravo obratno da je Rajo iz Bosne otišao u Slavoniju. Donji Rahić se u starim maticama upisivao samo kao Raić (Raich) ili Rajić, a tek 25. 11. 1781. godine je prvi put imenu Raić dodano još i Donji. Zamjena slova J sa slovom H, u imenu je nastala za vrijeme Austro-ugarske, kada se zbog greški u austro-ugarskim uredima  unakazilo mnogo narodnih imena.

          Ja imam jednu drugu teoriju o nastanku imena sela. Moje mišljenje je da su prvi stanovnici našeg sela, bili toliko oduševljeni prirodom i položajem sela da su ga nazvali jednostavno Rajić tj. Mali raj. Okolna sela u tom dijelu Bosanske Posavine su većinom smještena u tada močvarnom području, izloženom mnogim bolestima. Rajić se nalazi na blagim uzvisinama uokružen riječicama: Lukavac, Kolobara i Tinja - Lomnica. U takvom okruženju, u kome se nalazi naše selo, mislim da ova moja teorija ima smisla.